Здравеопазване в Белгия

health care photoНяколко думи за здравната система…

Здравеопазването в Белгия е комбинация от задължително и доброволно (частно) здравно осигуряване. Всички лица притежават право на обезщетение до определен размер. Допуска се и допълнително частно здравно осигуряване при доплащане от страна на лицата. Здравеопазването е задължително за всички граждани, които трябва да се регистрират с организация за социално осигуряване, за да може да получават медицинска помощ в Белгия. Регистрацията е от съществено значение за получаване на т. нар. карта SIS (Identity Card Social), която е задължителна при посещение при лекар или получаване на лекарства от аптека. След като дадено лице е регистрирано, всички зависими от него лица (като например деца или безработен съпруг/съпруга) са покриват автоматично от същата социалноосигурителна схема.

Кога имате право на здравни грижи?

Белгийската система за здравно осигуряване обхваща всяко лице, което пребивава законно в страната: служители, безработни, пенсионери, самостоятелно заети лица, държавни служители, лица с увреждания местни работници, студенти, лица, регистрирани в Белгия , както и лицата на тяхна издръжка. Имащите право лица на ваша издръжка са съпруг/съпруга, партньор, деца под 25-годишна възраст (6 категории) и родственици (в някои случаи родители на съпруга/съпругата), чиито професионален доход или заместване на доход е под прага от 2265,49 евро на тримесечие. За да можете да използвате здравни грижи и да имате право на такива, трябва да отговаряте на следните условия:

  • трябва да сте регистрирани в някой от действащите здравноосигурителни фондове;
  • трябва да внасяте здравноосигурителни вноски, чийто размер не може да бъде по-нисък от определения минимален размер.

Какво е покритието?

Обезщетения за профилактични грижи, прегледи и лечение се възстановяват по схема с предварително определени законово установени ставки.

Медицински грижи и зъболекарски услуги

health money photoВашият здравноосигурителен фонд възстановява от 60 до 75% от таксите, които са били удържани за здравни услуги, като например за личен лекар или за консултации или посещения при специалист.

Зъболекарските услуги включват профилактично и консервативно лечение, екстракция и изработване на зъбни протези. Възстановяват се разходите за лечение, цената на зъбни мостове и т.н. За да може да възстановите парите си, уверете се, че използвате услугите на лекар, който работи със здравноосигурителните фондове. Най -добре е да попитате самия лекар какъв процент от сумата за вашето лечение ще бъде възстановена и дали той самият работи с тези здравноосигурителни фондове.

Лекарства

За лекарства с рецепта вие сами трябва да заплатите определена сума за всяка рецепта. Сумата зависи от предписаното ви лекарство. Процентът от цената, който се покрива от вашата здравна осигуровка, зависи от категорията, към която принадлежи конкретното лекарство (A, B, C, Cs, Cx или препарат за дозатор). Ако разполагате с предписана от лекар рецепта, всичко, което трябва да заплатите на фармацевта, е дела от цената, който не се покрива от здравноосигурителния фонд. Пациентите в обикновена болница заплащат 0,62 евро на ден за лекарства. За възстановяване на разходите за препарати от фармацевт е определен максимален дял от 1,15 евро или 2,30 евро за осигурено лице. Таксата е по-ниска за лица, които се ползват от преференциална схема.

Прочетохте ли брой 7 на в. "Нова България"?

Четете в новия ни брой: интересни интервюта, правни съвети, помощ при търсене на работа, български събития и още много! Вижте го безплатно тук: http://novabulgaria.eu/broi-7-mart-april/

 

ЗАТВОРИ