Във вестник „Нова България” участват хора, силно мотивирани да изградят един положителен образ на България, българите и българското в Белгия, Нидерландия и Люксембург чрез разпространяване на българската култура, чрез подкрепяне на нашите училища и църкви, чрез поддържане на много и различни контакти и обмен на полезна, актуална и коректна информация.

Ние държим да предоставяме равни условия на всички без значение от техния пол, раса, възраст, етническа или религиозна принадлежности или какъвто и да е друг признак.

За да предоставяме най-актуална, полезна и правилна информация, екипът на вестник „Нова България” постоянно се разраства. Ние непрестанно търсим нови хора, желаещи да споделят своите преживявания, търсещи и споделящи полезна информация, обединени около живота си в Белгия, Нидерландия и Люксембург.

Всеки, който иска да стане част от екипа, е добре дошъл. Ние обаче разполагаме със строга йерархия във функциите и с изчерпателно разпределение на задачите и всеки трябва да прецени за себе си дали може да се впише в колектива.

На този етап от развитието на вестника печатното и електронното му издание споделят работната си сила. Имаме амбиции това да се промени, за да може да предоставяме на нашите потребители по-качествено съдържание както на хартия, така и в интернет.

Натиснете тук, за да изпратите запитване за ставане част от екипа