Пенсия в Люксембург

Рано или късно всички от нас започват да се интересуват и да мислят за своята пенсия и обезщетения за старост – било то за самите нас, или пък за нашите родители. Ето защо в този брой решихме да ви представим информация относно това кога имате право на пенсия в Люксембург, какви са изискванията, какво е покритието и как се изплащат пенсиите за старост.

 

Кога имате право на обезщетения за старост

Обхват

Възрастта за пенсиониране в Люксембург е 65 години, както за мъжете, така и за жените. Размерът на пенсията за старост не зависи от гражданското състояние на пенсионера. В някои много специфични обстоятелства има възможност да се възползвате от ранно пенсиониране, ако сте на възраст от 57 години. Пенсиите се увеличават с размера на инфлацията според обявените индекси, но при определени условия.

Изисквания

pension photoЗа да получите право на пенсия за старост, вие трябва да сте били осигурени за поне 120 месеца и да сте достигнали 65-годишна възраст. При някои обстоятелства, свързани с продължителността на осигурителния период, правото на пенсия за старост може да бъде предоставено предсрочно, от 57- или 60-годишна възраст. Всички лица, които за били осигурени за период от 480 месеца, могат да получават пенсия от 60-годишна възраст. Месеците на осигуряване могат да бъдат ефективни застраховки, приравнени периоди или доброволно осигуряване, но се изисква минимум от 120 месеца от задължителната застраховка. Пенсията за осигурителен стаж може да бъде получена на 57-годишна възраст, ако лицето е осигурявано 480 месеца със задължително пенсионно осигуряване.

Осигурителните периоди, завършени в други държави-членки на Европейския съюз, се вземат предвид. Ако не получите право на пенсия на 65-годишна възраст, вноските, които сте платили, ще ви бъдат върнати.

 

Какво е покритието

Вашата пенсия за старост се състои от фиксирана сума, 1/40-а от която се придобива за всяка осигурителна година до максимум 40 години, и пропорционална добавка, възлизаща на 1,838% от придобития доход, деклариран по време на целия трудов стаж на осигуреното лице в Люксембург. Тази ставка ще намалява всяка година докато достигне 1,60% през 2052 г. Ако дадено осигурено лице продължи да работи след датата, на която възниква правото на пенсия, тази ставка се увеличава с 0,01% за всяка допълнителна година трудов стаж и за всяка допълнителна навършена година.pension photo

Ако вашата пенсия за старост е по-малка от минималния размер, установен със закон, вие ще получавате добавка в размер на 1/40-а от тази минимална пенсия за всяка завършена година, при условие, че имате най-малко 20 години осигурителен стаж.

Помощ за края на годината се предоставя на 1 декември в размер на € 735,30, ако притежавате 40 годишен осигурителен трудов стаж. Размерът на пенсията за старост не може да бъде по-ниска от € 1.703,10 и по-висока от € 7.884,73.

 

Как се осъществява достъпът до обезщетения за старост

За да получите пенсия, вие трябва да подадете заявление до компетентната институция посредством специалния формуляр за заявление на тази институция. Необходимите документи, които следва да се приложат, са изброени на формуляра за заявление. Ако пребивавате в друга държава-членка на Европейския съюз, вие трябва да подадете вашето искане до пенсионноосигурителната институция на тази държава. Пенсиите се изплащат месечно и авансово.

Прочетохте ли брой 7 на в. "Нова България"?

Четете в новия ни брой: интересни интервюта, правни съвети, помощ при търсене на работа, български събития и още много! Вижте го безплатно тук: http://novabulgaria.eu/broi-7-mart-april/

 

ЗАТВОРИ