Вестник „Нова България” е първата българска печатна медия, посветена на българското в Белгия, Нидерландия и Люксембург.

Замисълът на вестника датира още от 2013 година и е плод на нарастващата нужда от българска медия, посветена на нуждите и интересите на българските граждани в Бенелюкс. Гордеем се, че първият печатен брой на вестника излезе на пазара именно на 3 март 2014 г.

Важно за нас е да отбележим, че създаването и реализирането на вестник „Нова България” е напълно разграничаващо се от всякакви политически, икономически и религиозни пристрастия. Нашата цел е много повече от това – а именно да съберем актуална, полезна и интересна информация за събития, хора и места, тясно свързани с живота ни в чужбина, и да им придадем гласност сред възможно най-голям кръг наши сънародници. Само така ще можем да сме от реална полза един за друг.

Няколко неща ни отличават от съществуващите издания – на първо място това, че вестникът ни е с фокус върху Белгия, Нидерландия и Люксембург. Към момента не съществува печатно издание, което да е толкова близко до проблемите и живота на българите, живеещи в сърцето на Европа. Нещо повече, старанието ни е да създадем средство за обмяна на информация, което да е достъпно за всички възрасти.

Макар че стартирахме като изцяло печатно издание, желанието на голяма част от нашите читатели и нашата основна мисия да създаваме качествено информационно съдържание, ни подтикнаха да започнем разработването и на интернет сайт на вестника. На този етап печатното и електронното издание на вестника споделят екипа си. Имаме амбиции това да се промени, за да можем още по-пълно да отговорим на огромните изскивания, които ни поставят нашите читатели.

Не бихме могли да не благодарим на вас, нашите читатели, за това, че откакто ни има, постоянно ни подкрепяте, давате ни нови идеи, изисквате от нас, не изпускате повод да ни поздравите, но и никога не губите реална представа за делата ни и сте нашият най-искрен коректив.

Не можем да не изкажем благодарност и на нашите приятели от проекта „За Българите”, без които този вестник нямаше да бъде факт.

Можем само да си пожелаем творческо дълголетие. Българската традиция в сърцето на Европа е особено силна. Ние от вестник „Нова България” сме тук, за да я поддържаме и стимулираме, за да съществува вечно – ОТ хората и ЗА хората.