Данъците в Белгия за 2013-2014 година

Едно полезно и важно ръководство за живеещите и работещите в Белгия

Сигурно на всеки пребиваващ в Белгия му се е наложило поне веднъж да се занимава с данъци, а за работещите тук – това си е цяло приключение. Ето защо подбрахме някои много важни и актуални данни, които всеки трябва да има предвид, когато живее в Белгия.

Общи въпроси:

 • Местните данъчни власти в Белгия: Service Public Fédéral Finances;
 • Данъчна година: от 1 януари до 31 декември;
 • Срок за подаване на данъчната декларация: 30 юни;
 • Възможно ли е съвместно подаване на данъчна декларация от съпрузи или хора, регистрирани със съжителство (cohabitants) : Да, но доходите се облагат отделно, въпреки че те са длъжни да подадат съвместна данъчна декларация;
 • Може ли да удължим срока за подаване на данъчната декларация след 30 юни : Да.

Данъчните ставки за 2013 година

Добре е да имате предвид, тъй като на тяхна основа се изчислява и дължимият данък. Не може да не направи впечатление подоходното облагане, но едновременно с това и много високите ставки. Преценката оставяме на вас.

Данъчни ставки на базата на доходите ви в Белгия (в евро):

 • 1 – 8,590 *           – 25%
 • 8,591 – 12,220         – 30%
 • 12,221 – 20,370       – 40%
 • 20 371 – 37 330         – 45%
 • 37 331 +                    -50%

* Важно: Тази ставка се прилага към сумите, надвишаващи освободената от данъци сума.

taxes photoСумата на дължимите данъци ще се увеличи допълнително и с размера на различни общински данъци, който може да достигнат до 9%. Общинският данък се изчислява върху размера на дължимия данък върху доходите.

Допуска се приспадане на определени разходи, което би намалило данъчната основа и на практика размера на облагаемия доход, а оттам и размера на самия данък. Важно е да се знае обаче, че не всички „отстъпки“, които намаляват облагаемия доход, са на разположение на хора, които не са постоянно пребиваващи в Белгия.

Всички физически лица могат да приспадат лична квота от данъчната сума. Допълнителни лични квоти са на разположение за хората, които имат и издържат деца. Личните квоти се прилагат към най-ниските ставки на данъка, т.е. от посочените по-горе 25 %.

За доходите от 2013 г. стандартната лична квота, която не се таксува, е в размер на €6,990 на човек. Сумата се приспада от първите € 8,590, които се таксуват с 25 %.

Като общо правило хора, които не се квалифицират като постоянно пребиваващи в Белгия, които не разполагат с жилище и не печелят най-малко 75 % от общия им професионален доход в Белгия, не може да приспадат никакви лични квоти. Те също не дължат и общински данък, но пък плащат допълнителен федерален данък с единна ставка от 7 % върху сумата на данъка върху доходите на физическите лица.

Трябва да знаем, че освен данъци върху доходите има и данъци върху различните социални придобивки, които получаваме от работодателя. Като например:

 • безплатно ползване на служебен автомобил;
 • безплатно ползване на компютър;
 • безплатно ползване на мобилен телефон;
 • опции върху акции на фондовите борси;
 • безплатно ползване на къща;
 • безплатно ползване на електричество и топлинна енергия.

Кой трябва да плаща данъци в Белгия?

Ако сте с адрес в Белгия и постоянно пребивавате в страната, то тогава трябва да плащате данъци върху всички получени доходи и при това както тези от Белгия, така и от източници извън страната. В Белгия се прилага принципът на „световния данък”.

Ако обаче не сте постоянно пребиваващ, ще трябва да платите данък само върху доходите, получени в Белгия. За да се избегне двойно данъчно облагане, Беглия има сключени споразумения за избягване на двойното данъчно облагане с много страни. Подробен анализ на спогодбата с България, може да прочетете в следващите ни издания.

Прочетохте ли брой 7 на в. "Нова България"?

Четете в новия ни брой: интересни интервюта, правни съвети, помощ при търсене на работа, български събития и още много! Вижте го безплатно тук: http://novabulgaria.eu/broi-7-mart-april/

 

ЗАТВОРИ