Обезщетения за безработица в Люксембург

Ако вие сте един от българите, които сте решили да живеете и работите в Люксембург, то тогава трябва да знаете, че сте застрахован срещу риска от безработица в тази страна.

Критерии за получаване на обезщетение

За да може да получавате обезщетения за безработица, трябва да изпълните няколко критерия:

  • да сте загубили работата си, но не по ваша собствена вина;
  • да сте годни за работа и готови да приемете всякаква работа, която отговаря на вашите способности;
  • да сте на възраст между 16 и 64 години;
  • да не получавате пенсия за старост или инвалидност, пенсия или обезщетения за трудова злополука (rente d’accident) в пълен размер;
  • да сте регистрирани като лице, което търси работа;
  • да са работили в Люксембург в продължение на най-малко 26 седмици, през последните 12 месеца преди да станете безработни. Ако в тези 12 месеца се включват периоди на нетрудоспособност, той срокът се удължава съразмерно. Същото важи и ако периодът от 12 месеца включва периоди на военна служба или периоди, през които сте получавали обезщетение за безработица.

Размер на покритието и колко пари може да получите

Bezrabotica Luxembourg 2Размерът на обезщетението за безработица е на стойност 80 % от предишните ви доходи. Процентът се увеличава до 85 %, ако имате едно или повече деца на ваша издръжка. Въпреки това, обезщетението за безработица не може да надхвърля сума, равна на две и половина минимални работни заплати. Ако безработицата продължи повече от шест месеца за всеки 12-месечен период, обезщетението не може да надхвърли сума, равна на две минимални работни заплати.

Ако сте извършили някаква работа, за която сте получили възнаграждение, докато сте безработен, то полученият доход се приспада от вашето обезщетение за безработица, което не може да надхвърля по размер горепосочените граници от две и половина минимални работни заплати за 6 месеца и две минимални работни заплати за 12-месечен период. Към настоящия момент минималната работна заплата в Люксембург е €1921, 03 на месец. Минималната работна заплата за квалифициран труд е с 20% по-висока или €2305, 23.

Можете да получавате обезщетение за безработица само за същия период от време, за който сте били назначени на работа през последните 12 месеца, предхождащи датата на регистрацията за безработицата. Максималният период, през който можете да получите обезщетение за безработица, е 12 месеца, ако сте работили през последните 24 месеца. Срокът за получаване на обезщетение за безработица може да бъде удължен за безработни лица, които са над 50-годишна възраст.

Как може да си осигурим достъп до обезщетения за безработица

По възможност трябва да се регистрирате като лице търсещо работа в деня, в който сте станали безработен. Регистрацията трябва да бъде направена или в Агенцията по развитие на заетостта (Agence pour le développement de l’emploi), или в един от нейните местни офиси. Трябва да подадете иск за обезщетение за безработица в същата институция/агенция, в която сте се регистрирали като безработен в срок от две седмици след като сте загубили работата си.

След като всички тези формалности са изпълнени, обезщетението за безработица ще ви бъде изплатеното от първия ви ден на безработица.

Ако не сте се регистрирали като безработен още в първия ден след като сте загубили работата си, вашето право да се възползвате от обезщетение ще започне едва в деня, в който сте се регистрирали в съответната агенция по заетостта. Ако не сте подали своето искане в срок от две седмици след регистрацията в съответната агенция, обезщетенията ще бъдат изплатени със задна дата, но не повече от 14-календарни дни от датата на иска.

Изплащане на обезщетение за безработица

Обезщетението за безработица ще ви бъде платено чрез пощенски запис в края на всяка седмица, в която сте безработен.

Системата за социално осигуряване в Люксембург предвижда също така и четири вида обезщетения за ранно пенсиониране: ранно пенсиониране по схемата за солидарност, поетапно ранно пенсиониране, “корекция” за ранно пенсиониране и ранно пенсиониране за работещите на смени и хората полагащи нощен труд.

Прочетохте ли брой 7 на в. "Нова България"?

Четете в новия ни брой: интересни интервюта, правни съвети, помощ при търсене на работа, български събития и още много! Вижте го безплатно тук: http://novabulgaria.eu/broi-7-mart-april/

 

ЗАТВОРИ