Вестник “Нова България” – за българското в Белгия, Нидерландия и Люксембург

За повече информация, моля прочетете съответната секция!

Мисия и цели
Вестник „Нова България” е първата българска печатна медия, посветена на българското в Белгия, Нидерландия и Люксембург. Замисълът на вестника датира още от 2013 година и е плод на нарастващата нужда от българска медия, посветена на нуждите и интересите на българските граждани в Бенелюкс. Гордеем се, че първият печатен брой на вестника излезе на пазара именно на 3 март 2014 г. Важно за нас е да отбележим, че създаването и реализирането на вестник „Нова България” е напълно разграничаващо се от всякакви политически, икономически и религиозни пристрастия. Нашата цел е много повече от това – а именно да съберем актуална, полезна и интересна информация за събития, хора и места, тясно свързани с живота ни в чужбина, и да им придадем гласност сред възможно най-голям кръг наши сънародници. Само така ще можем да сме от реална полза един за друг. Няколко неща ни отличават от съществуващите издания – на първо място това, че вестникът ни е с фокус върху Белгия, Нидерландия и Люксембург. Към момента не съществува печатно издание, което да е толкова близко до проблемите и живота на българите, живеещи в сърцето на Европа. Нещо повече, старанието ни е да създадем средство за обмяна на информация, което да е достъпно за всички възрасти. Макар че стартирахме като изцяло печатно издание, желанието на голяма част от нашите читатели и нашата основна мисия да създаваме качествено информационно съдържание, ни подтикнаха да започнем разработването и на интернет сайт на вестника. На този етап печатното и електронното издание на вестника споделят екипа си. Имаме амбиции това да се промени, за да можем още по-пълно да отговорим на огромните изскивания, които ни поставят нашите читатели. Не бихме могли да не благодарим на вас, нашите читатели, за това, че откакто ни има, постоянно ни подкрепяте, давате ни нови идеи, изисквате от нас, не изпускате повод да ни поздравите, но и никога не губите реална представа за делата ни и сте нашият най-искрен коректив. Не можем да не изкажем благодарност и на нашите приятели от проекта „За Българите”, без които този вестник нямаше да бъде факт. Можем само да си пожелаем творческо дълголетие. Българската традиция в сърцето на Европа е особено силна. Ние от вестник „Нова България” сме тук, за да я поддържаме и стимулираме, за да съществува вечно – ОТ хората и ЗА хората.
Екип
Във вестник „Нова България” участват хора, силно мотивирани да изградят един положителен образ на България, българите и българското в Белгия, Нидерландия и Люксембург чрез разпространяване на българската култура, чрез подкрепяне на нашите училища и църкви, чрез поддържане на много и различни контакти и обмен на полезна, актуална и коректна информация. Ние държим да предоставяме равни условия на всички без значение от техния пол, раса, възраст, етническа или религиозна принадлежности или какъвто и да е друг признак. За да предоставяме най-актуална, полезна и правилна информация, екипът на вестник „Нова България” постоянно се разраства. Ние непрестанно търсим нови хора, желаещи да споделят своите преживявания, търсещи и споделящи полезна информация, обединени около живота си в Белгия, Нидерландия и Люксембург. Всеки, който иска да стане част от екипа, е добре дошъл. Ние обаче разполагаме със строга йерархия във функциите и с изчерпателно разпределение на задачите и всеки трябва да прецени за себе си дали може да се впише в колектива. На този етап от развитието на вестника печатното и електронното му издание споделят работната си сила. Имаме амбиции това да се промени, за да може да предоставяме на нашите потребители по-качествено съдържание както на хартия, така и в интернет.
Автори
В тази секция очаквайте информация за всички автори с публикувани материали.
Партньори
Вестник „Нова България” е първата българска печатна медия, посветена на българското в Белгия, Нидерландия и Люксембург. Вестникът е отворен към всякакви контакти с частни лица, организации, интернет сайтове и всички, които биха искали по някакъв начин техният собствен продукт да бъде по-лесно достъпен до българите в Бенелюкс. Ако искате идеите ви да достигнат мнозина, значи вашето място за реклама и обмен на информация е именно тук. Вестник „Нова България” може да бъде използван като платформа за реклама и разпространение на отделни продукти или услуги. Затова обаче трябва внимателно да се запознаете с нашите общи условия. Най-важното, което трябва да знаете е, че като партньори на Вестник „Нова България” вие поемате задължението винаги да спазвате общите условия и политиката на вестника и да уважавате всички участници, включени в работата както на печатното му издание, така и на неговия уебсайт. Като средище на единната общност на българите в Белгия, Нидерландия и Люксембург ние сме готови на партньорство само с онези, които ценят високо правилата на честната конкуренция и отворения пазар, принципите на равнопоставеност, липса на дискриминация, истинност и коректност, както и принципа на етнически и расов плурализъм. Ако искате да станете партньор на вестник „Нова България” и да участвате в нашите инициативи или да дадете възможност на мнозина да се запознаят и да следят вашите собствени изяви, моля свържете се с нас и ние ще обсъдим формите и възможностите на нашите взаимоотношения.