Европейската служба за подбор на персонал търси администратори

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира два конкурса на общо основание за администратори (AD 5) и за администратори (AD 5) в областта на одита.

Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който институциите на Европейския съюз  ще наемат на работа нови членове на публичната служба като „администратори“ (функционална група AD).

AD 5 е степента, на която повечето лица с висше образование и млади специалисти започват кариерата си на администратори в европейските институции. Основната роля на администраторите е да подпомагат преките си началници и ръководството при изпълнението на мисията на институцията, за която работят.

Одиторите в институциите на ЕС отговарят за извършването на финансов одит, одит на изпълнението и вътрешен одит. Те предоставят също така уверения и съвети във всички области на дейност на ЕС. За тази цел могат да работят в различни държави или международни организации. Естеството на служебните задължения изисква широк кръг познания в сфери като правото, счетоводството, публичната администрация, финансите и икономиката, управлението на проекти в различните сфери на правомощия на ЕС, информационните технологии, техниките за одит и оценяване.

За да кандидатствате, към датата, на която изтича крайният срок за електронна регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава-членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по електронен път, като следвате процедурата, описана на уебсайта на EPSO, и по-специално в наръчника за регистрация.

Крайният срок за подаване на кандидатурите (включително за валидиране) за двата конкурса:

21 април 2015 г. 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време за общия конкурс и

28 април 2015 г. 12:00 ч. на обяд, брюкселско време за конкурса за одитори.

Допълнителна информация е поместена на уебсайта на EPSO.

Прочетохте ли брой 7 на в. "Нова България"?

Четете в новия ни брой: интересни интервюта, правни съвети, помощ при търсене на работа, български събития и още много! Вижте го безплатно тук: http://novabulgaria.eu/broi-7-mart-april/

 

ЗАТВОРИ