Авторовите текстове, документи, изображения (в това число логото на сайта, логото на вестника и на страниците на вестника в социалните мрежи, логото на всяка от инициативите) и друга информация, публикувана на този уебсайт са собственост на вестник „Нова България” и неговия собственик и/или неговите партньори, администратори и автори и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

Всяко възпроизвеждане, разпространение и др. на част или цялото авторово съдържание може да става само след писменото разрешение на автора и при надлежно цитиране на източника и уебсайта. Всяко неспазване на тези изисквания е забранено и се преследва по предвидения законов ред.

Вестник „Нова България” не носи отговорност за публикуваните на страниците на вестника реклами, обяви или съобщения от външни лица.

Редакцията си запазва правото едностранно и без предупреждение да коригира и съкращава материалите на външните автори, приети за публикувани във вестника.

Редакционният екип е твърдо против каквито и да е форми на дискриминация, поради което вестник „Нова България” е и ще бъде винаги с неутрална позиция по отношение на всякакви политически, религиозни, расови и етнически различия.