Нови законови разпоредби, засягащи висшето образование в Холандия, предвиждат възможност студенти да се обучават безплатно при определени условия. Български студенти също биха могли да се възползват от тези